ΣΕΒ: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί ή δημιουργεί εμπόδια σε εμβληματικές επενδύσεις

Τον κίνδυνο η Ελλάδα να παραμείνει σε τροχιά αναιμικής ανάπτυξη λόγω της υπερφορολόγησης που ασκεί πιέσεις στο εισόδημα και την κατανάλωση επισημαίνει ο ΣΕΒ...