Δύο βασικοί παράγοντες απειλούν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, σύμφωνα με έκθεση-προειδοποίηση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, που εξέδωσε τον Δεκέμβριο, με το τέλος του 2017: Η αύξησης του παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού χρέους από τη μια μεριά και η αύξηση των τιμών των ακινήτων από την άλλη.

Φυσικά, η λύση που προτείνει είναι «κλασικά Γερμανική» και δεν είναι άλλη από την πολιτική της λιτότητας, παραγνωρίζοντας και πάλι τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας παγκοσμίως και συνεπώς την επιδείνωση των επιμέρους κρίσιμων δεικτών.

Αυτό που τονίζουν οι Γερμανοί είναι το ύψος, η εξέλιξη και η προοπτική του παγκοσμίου χρέους, βρίσκεται σε χωρίς προηγούμενο επίπεδα και βεβαίως συνεχίζει να αυξάνεται. Πού θα οδηγήσει όμως αυτό; Στην ίδια έκθεση καταγράφεται ανάλογη με το χρέος αύξηση στις τιμές των περιουσιακών αξιών, όπως εκείνες των μετοχών και των ακινήτων.

Το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ παρουσιάζει δύο εντυπωσιακά διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν την ταυτόχρονη εκτίναξη του παγκόσμιου χρέους και της περιουσίας ανά νοικοκυριό στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να σημειωθεί πως και η αύξηση των τιμών των ακινήτων ήταν εξόχως μεγάλη στην ίδια τη Γερμανία μετά το 2010, γεγονός που επισημαίνεται στην έκθεση.

Μετά την ύφεση που προκάλεσε η κρίση του 2008 στις ΗΠΑ, το παγκόσμιο χρέος αυξάνεται διαρκώς λόγω χαμηλών επιτοκίων για κράτη και ιδιώτες. «Η σύνδεση του υψηλού χρέους και των υψηλών τιμών των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να αναγνωρισθεί ως ένας κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία» σημειώνει το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ.

Ωστόσο, «μία σταθερή μακροοικονομική πολιτική», αλλά και «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο», τονίζεται στην ίδια έκθεση. «Ο κίνδυνος μίας ανανεωμένης κρίσης θα μπορούσε να αυξηθεί, αν καθυστερήσει η διαδικασία με την οποία θα καταστούν ανθεκτικές οι οικονομίες».

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται πως «η επεκτατική νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών οδήγησε σε υψηλή ρευστότητα και εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια». Έτσι, «οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλά ρίσκα». Στο μεταξύ, όμως, και «οι τιμές των μετοχών και των ακινήτων αυξήθηκαν». Ταυτόχρονα, «μπορούν τα κράτη και ο ιδιωτικός τομέας να δανείζονται με πολύ χαμηλά επιτόκια». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα «να μειώνεται η πίεση για μείωση του χρέους» των κρατών και του ιδιωτικού τομέα. Το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ επισημαίνει πως «πρέπει να μειωθούν τα χρέη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέσω οικονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.