Τα αποτελέσματα της Ειδικής Έρευνας για τους νέους στην αγορά εργασίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Η έρευνα δείχνει πως οι νέοι βρίσκουν δουλειά μέσω συγγενών και φίλων. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών και το ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανήλθε στο 97,2%.

Οι κύριες διαπιστώσεις ήταν:

-Περίπου ένα στα πέντε άτομα εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, με τους άνδρες να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι των γυναικών.

-Αρκετοί που πήραν μέρος στην έρευνα δεν συνέχισαν τις σπουδές τους. Για τους άνδρες ο κύριος λόγος ήταν ότι ήθελαν να εργαστούν, ενώ για τις γυναίκες ότι θεωρούσαν το επίπεδο σπουδών τους μη ικανοποιητικό.

-Το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία ήταν 2,4%.

-Οι περισσότεροι, σε ποσοστό 39,9%, βρήκαν εργασία μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών. Ακολουθεί η επαφή με τον εργοδότη σε ποσοστό 18%, είτε από πρωτοβουλία του απασχολουμένου είτε του εργοδότη.

-Οι αγγελίες έχουν μικρό ρόλο στην εύρεση εργασίας (14,5%), ενώ ο ΟΑΕΔ εμφανίζεται με πολύ μικρό ποσοστό (μόλις 2,4%).

-Το 63,2% των απασχολουμένων πιστεύει ότι η εκπαίδευση που έχει ολοκληρώσει το βοηθάει σε μεγάλο ή σε κάποιο βαθμό στην εκτέλεση των καθηκόντων της τρέχουσας εργασίας του. Η χρησιμότητα των σπουδών αναφέρεται περισσότερο όσο μεγαλώνει η ηλικία και αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης.

-Μόλις το 5,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι χρειάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για να αναλάβει την τωρινή εργασία του, ενώ περίπου 6% μετακινείται περισσότερο από 1 ώρα, προκειμένου να μεταβεί στη δουλειά του. Το 54,1% των ανέργων και το 42,8% των μη ενεργών, δηλώνουν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.