Την καταδίκη της Ελλάδας για τη μη συμμόρφωση της χώρας στην απόφαση για επιστροφή των παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη Λάρκο, αποφάσισε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για την υπόθεση της παροχής παράνομων κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή εγγυήσεων του Ελληνικού δημοσίου προς τη βιομηχανία κατά τα έτη 2008, 2010 και 2011 αλλά και μέσω της συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας το 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2014 έχει εκδώσει απόφαση που κοινοποιήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς ζητώντας την άμεση ανάκτηση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Με την απόφασή του το Ευρωπαϊκό δικαστήριο απεφάνθη χθες ότι το Ελληνικό κράτος δεν έχει συμμορφωθεί και δεν έχει πάρει τα μέτρα που ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση της απόφασης της ΕΕ και κατά συνέπεια διαπιστώνει ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις της με βάση τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία νικελίου αντιμετωπίζει, ακόμη και χωρίς να έχει επιστρέψει την παράνομη κρατική ενίσχυση σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και διατηρείται σε λειτουργία επί της ουσίας μη πληρώνοντας το κόστος ρεύματος (τα συσσωρευμένα χρέη προς τη ΔΕΗ μετριούνται σε δεκάδες εκατομμύρια) ενώ το κόστος παραγωγής της βιομηχανίας παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τις τιμές πώλησης του νικελίου με αποτέλεσμα η κρατική βιομηχανία να είναι ζημιογόνος.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.