Οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία, η Αττική και τα Ιόνια Νησιά. Λόγω των διαφορετικών αγορών που δέχεται η κάθε Περιφέρεια και του διαφορετικού προφίλ των επισκεπτών, αν και η Κεντρική Μακεδονία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Επισκέψεων, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη υπερτερούν σε αριθμό Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων. Σε Εισπράξεις επίσης υπερτερεί η Αττική, ενώ μικρή υστέρηση έναντι της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τα Ιόνια Νησιά. Επίσης, οι 5 αυτές Περιφέρειες δέχονται το 82% των επισκέψεων (28,4 εκ. στο σύνολο της χώρας), το 85% των διανυκτερεύσεων (190,4 εκ.) και το 88% των Εισπράξεων (€ 12,7 δισ.), σύμφωνα με την μελέτη του παρουσίασε ο ΣΕΤΕ.

Γερμανοί και Βρετανοί ηγούνται του εισερχόμενου τουρισμού

Είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Γερμανικής και της Βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες ειδικά με όρους Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων: δεν υπάρχει ούτε μια Περιφέρεια που τουλάχιστον η μια από τις δύο χώρες να μην συγκαταλέγεται στο top-3 των αγορών της Περιφέρειας. Μάλιστα σε οχτώ Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι δύο αγορές στο top-3.

Αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Περιφέρειες έχει η Περιφέρεια Αττικής, όπου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές και στους τρεις δείκτες είναι η Βρετανική, η Αμερικάνικη και η Κυπριακή. Επίσης, στις τρεις από τις τέσσερις Περιφέρειες που συνορεύουν με Βαλκανικές χώρες (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη) τουλάχιστον δύο από τις τρεις αγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών είναι Βαλκανικές χώρες – στην Κεντρική Μακεδονία και οι 3. Η εικόνα διαφοροποιείται σε όρους Εισπράξεων, λόγω μειωμένης αγοραστικής δύναμης των Βαλκανικών αγορών, με την Γερμανική αγορά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις Περιφέρειες αυτές, πλην Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης όπου την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Τουρκική αγορά, έπεται η Βουλγάρικη και στην τρίτη θέση είναι η Γερμανική.

Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής

2016

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα που αναδεικνύεται από την ανάλυση των βασικών δεικτών: Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής. Οι Περιφέρειες που κατεξοχήν δέχονται τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Μάλιστα, και στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης Δαπάνης ανά Επίσκεψη είναι κυμαίνεται από € 600 και πάνω, έναντι € 449 στο σύνολο της χώρας. Αντίθετα στις Περιφέρειες που συνορεύουν με τις Βαλκανικές χώρες παρατηρούνται οι χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες.

Επίσης,η Περιφέρεια Αττικής έχει σχετικά χαμηλή Δαπάνη ανά Επίσκεψη, παρά το ότι η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση είναι μάλλον υψηλή, λόγω της μικρής διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Δεδομένης λοιπόν της αύξησης του τουριστικού ρεύματος από τις Βαλκανικές χώρες προς τις βόρειες Περιφέρειες που συνορεύουν με αυτές, καθώς και της αύξησης του ρεύματος city break προς Αθήνα, είναι εύλογο να παρατηρείται μείωση της Δαπάνης ανά Επίσκεψη και της Μέσης Κατά Κεφαλήν Δαπάνης.

Από την ανάλυση των αγορών, είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Γερμανικής και της Βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες, ειδικά με όρους Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων: δεν υπάρχει ούτε μία Περιφέρεια που τουλάχιστον η μία από τις δύο χώρες να μην συγκαταλέγεται στο top-3 των αγορών της Περιφέρειας. Μάλιστα σε οχτώ Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι δύο αγορές στο top-3.

Αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Περιφέρειες έχει η Περιφέρεια Αττικής, όπου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές είναι η Βρετανική, η Αμερικάνικη και η Κυπριακή. Επιπλέον,  στις τρεις από τις τέσσερις Περιφέρειες που συνορεύουν με Βαλκανικές χώρες (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη) τουλάχιστον δύο από τις τρεις αγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών είναι Βαλκανικές χώρες – στην Κεντρική Μακεδονία και οι 3. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ιταλία προέρχεται το 39,4% των Επισκέψεων, το 47,8% των Διανυκτερεύσεων και το 50,3% των Εισπράξεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει η εικόνα που αναδεικνύεται από την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης: Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής. Οι Περιφέρειες που κατεξοχήν δέχονται τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες.

Η Γερμανική αγορά

Η σημασία της Γερμανικής αγοράς αναδεικνύεται από το γεγονός ότι βρίσκεται στο top-3 σε 9 από τις 13 Περιφέρειεςβάσει του αριθμού των Επισκέψεων, και σε 11 Περιφέρειες βάσει του αριθμού των Διανυκτερεύσεων και των Εισπράξεων. Επίσης η Γερμανική αγορά είναι η σημαντικότερη αγορά ως προς τις Εισπράξεις σε 8 Περιφέρειες. Επιπροσθέτως, έχει υψηλότερη Δαπάνη Ανά Επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (€ 624 έναντι € 449) αν και έχει οριακά χαμηλότερη Ημερήσια Δαπάνη (€ 65 έναντι € 67) λόγω της μεγαλύτερης παραμονής (Μέση Διάρκεια Παραμονής 9,7 Διανυκτερεύσεις έναντι 6,7 στο σύνολο της χώρας), αντικατοπτρίζοντας την μεγάλη συγκέντρωσητουριστών από την Γερμανία σε προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» για τις θερινές διακοπές. Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την Γερμανική αγορά, ως προς τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων, είναι: Kρήτη, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο.

Η Βρετανική αγορά

Αντίστοιχα η Βρετανική αγορά είναι μια από τις 3 σημαντικότερες αγορές σε 9 Περιφέρειες, βάσει του αριθμού των Επισκέψεων και σε 10 Περιφέρειες, βάσει του αριθμού των Διανυκτερεύσεων και των Εισπράξεων. Είναι δε η σημαντικότερη αγορά από πλευράς Εισπράξεων στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών. Η Βρετανική αγορά έχει υψηλότερη Δαπάνη Ανά Επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (€ 606 έναντι € 449) καθώς και υψηλότερη Ημερήσια Δαπάνη (€ 73 έναντι € 67) και Μέση Διάρκεια Παραμονής (8,3 Διανυκτερεύσεις έναντι 6,7), αντικατοπτρίζονταςτην μεγάλη συγκέντρωση τουριστών από την Βρετανία σε προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» για τις θερινές διακοπές. Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την Βρετανική αγορά, ως προς τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων, είναι: Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο και Kρήτη

Η Ιταλική αγορά

Η τέταρτη σημαντικότερη Ευρωπαϊκή αγορά είναι η Ιταλική. Ανήκει στο top-3 σε 4  Περιφέρειες, βάσει του αριθμού των Επισκέψεων και των Διανυκτερεύσεων αλλά μόλις σε 2 από πλευράς των Εισπράξεων.  Σε καμία Περιφέρεια δεν κατέχει την πρώτη θέση σε κάποιον δείκτη. Η Ιταλική αγορά έχει χαμηλότερη Δαπάνη Ανά Επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (€ 447 έναντι € 449) γιατί έχει χαμηλότερη Ημερήσια Δαπάνη (€ 62 έναντι € 67). Από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την Ιταλική αγορά, ως προς τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων, είναι: Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Kρήτη.

Η Γαλλική αγορά

Η Γαλλική αγορά, αν και είναι η τρίτη σημαντικότερη από πλευράς Εισπράξεων, μόλις σε 2 Περιφέρειες (Κρήτη καιΣτερεά Ελλάδα) περιλαμβάνεται στο top-3, βάσει του αριθμού των Επισκέψεων και των Διανυκτερεύσεων και σε 3 (πλέον του Νότιο Αιγαίου) από πλευράς Εισπράξεων. Πρώτη θέση κατέχει μόνο στον αριθμό Διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Η Γαλλική αγορά έχει υψηλότερη Δαπάνη Ανά Επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όροτης χώρας (€ 560 έναντι € 449) καθώς και υψηλότερη Ημερήσια Δαπάνη (€ 77 έναντι € 67) και Μέση Διάρκεια. Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την Γαλλική αγορά, ως προς τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων, είναι: Kρήτη, Νότιο Αιγαίο και Aττική.

Η Αμερικάνικη αγορά

Η Αμερικανική αγορά, συμπληρώνει το top-5 των σημαντικών αγορών.  Είναι ιδιαίτερα σημαντική (top-3 βάσει των Εισπράξεων και των Διανυκτερεύσεων) στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Επίσης, είναι εντός του top-3 βάσει των Επισκέψεων και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Η Αμερικανική αγορά έχει υψηλότερη Δαπάνη Ανά Επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (€ 534 έναντι €449) καθώς και υψηλότερη Ημερήσια Δαπάνη (€ 89 έναντι € 67) αντικατοπτρίζοντας το υψηλό κόστος που έχει ένα υπερπόντιο ταξίδι. Οι 3 δημοφιλέστερεςΠεριφέρειες για την Αμερικανική αγορά ως προς τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων, είναι: Aττική, Νότιο Αιγαίο, και Πελοπόννησος. Τέλος, οι επισκέπτες από ΗΠΑ έχουν χαμηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Περιφέρεια (6,0) απ’ ότι ο γενικός Μέσος Όρος για τη χώρα (6,7).

   Πηγή: Sofokleousin.gr   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.